Vi besöker inte bostaden då vi gör vår prisvärdering. Fastän vår verksamhet här skiljer sig från vanlig mäklarpraxis är den prisvärdering vi gör baserad på samma värderingsmetod som konventionella mäklare använder sig av. Vi fastställer priset med hjälp av samma ”transaktionsvärdesmetoden” där objektets värde fastslås genom att använda sig av jämförbara bostäders försäljningspriser. 

Dessutom bekantar sig våra mäklare med din bostad med hjälp av fotografier och 3D-modeller vilket betyder att din bostads eventuella prisinverkande specialegenskaper framkommer. 

Om du bestämmer dig för att sälja sin bostad via Blok granskar vi bostaden i samband med fotograferingen. Våra mäklare försäkrar sig om att det pris vi begär är lämpligt baserat på statistik, fotografier och en sista granskning. 

Löysitkö etsimäsi vastauksen?